Giới thiệu


Kính gửi bà con Họ Bùi trong và ngoài nước !
- Kết nối thông tin, là nơi để chia sẻ tình cảm bà con trong họ (và có thể mở rộng ra họ Bùi trong huyện, trong tỉnh và cả nước).
- Cầu nối giữa giữa hiện tại và quá khứ, giúp con cháu thuận tiện tra cứu, tìm hiểu về nguồn gốc, tổ tiên, bà con họ hàng thông qua một phả đồ điện tử; để không thấy mình bị mất gốc, để thấy họ tộc mình thật rạng danh.
- Giới thiệu hình ảnh, tư liệu về nhà thờ họ (và các chi), về quê hương và nhiều tài liệu khác.
- Giới thiệu các gương sáng trong họ Bùi; là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ để cùng nhau phát triển. 
Để giúp các dòng họ ở địa phương và bà con Họ Bùi nắm bắt nhanh chóng các thông tin của dòng họ và liên lạc với dòng họ được thuận tiện nhất. Ban liên lạc Họ Bùi đã tiến hành lập hòm thư và trang web của Họ Bùi 

Các thông tin của dòng họ Họ Bùi ở Việt Nam và trong cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang website: www.hobuivietnam.com

Mọi ý kiến đóng góp hoặc tin tức cần đăng tải lên web mời bà con gửi về địa chỉ sau: dongtochobui@gmail.com

Xin thông báo để bà con trong họ được biết !
0 nhận xét: